De Nederlandse sociale woningvoorraad staat voor een grote transformatieopgave. Een CO2-neutrale en circulair ingerichte woningvoorraad zijn de doelen voor 2050. Met daarnaast de uitdaging om voldoende én passende woningen voor verschillende doelgroepen beschikbaar te krijgen én te houden. In een markt waarin vaklieden en materialen steeds schaarser worden en klimaatverandering om ons heen steeds tastbaarder wordt. Hoe de de transformatieopgave wordt ingericht, bepaalt voor een groot deel of de gestelde doelen uiteindelijk gehaald worden. Peppereno pakt deze pittige opgave aan en kijkt samen met woningcorporaties, bouwers, onderhoudsbedrijven en toeleveranciers hoe we kunnen versnellen, verbeteren en innoveren. Met passie en met pit!

Aangenaam kennis te maken…

Ik ben Sean. Met ruim 15 jaar ervaring middenin de markt van woningcorporaties, aanbieders van renovatie-oplossingen én bewoners zoek ik in ieder project naar de optimale samenwerking en verbinding tussen de projectpartners. Ik word warm van samenwerken aan integrale oplossingen met oog voor wooncomfort, techniek, total cost of ownership, woonlasten en spijtvrije verduurzamingsmaatregelen. Welke opgave gaan we samen oppakken?

De evolutie van SlimRenoveren

In 2009 begon ik samen met Doris de Bruijn SlimRenoveren. Een startup met duurzaam sociaal wonen als ideaal. Om te kunnen vermenigvuldigen, moet je kunnen delen. SlimRenoveren evolueert daarom naar een breder netwerk van professionals die de SlimRenoveren-principes uitdragen en toepassen. Om zo met meer impact bij te kunnen dragen aan de transitie naar duurzaam sociaal wonen. Als mede-grondlegger van SlimRenoveren onderschrijf ik met Peppereno de zeven SlimRenoveren-principes en ben ik één van de schakels in het groeiende netwerk.

We zijn in de bouwkolom allemaal druk met verduurzamingsprojecten en zetten ons voor 100% in voor de opgave. En toch gaat de transitie momenteel niet snel genoeg om de doelstellingen te halen. Versnellen is in de huidige procesgang nauwelijks mogelijk. Wat is er nodig om de doelstellingen wél te halen? En hoe kunnen we daar vandaag al op inzetten?