Projecten met 15 jaar ervaring

Van onderscheidend tenderplan tot procesbegeleiding van complete renovatieprogramma’s: de aanpak van Peppereno vindt zijn oorsprong in SlimRenoveren en de zeven SlimRenoveren principes. In onze projecten staan een integrale aanpak en samenwerken volgens de bedoeling centraal.

Casade Dakenstroom

Wooncorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om de transitie naar CO2 neutrale woningen volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. In een intensief traject van cocreatie hebben Casade, SlimRenoveren, Fier Dakcontrol en Innax een integrale dakaanpak ontwikkeld die toekomstbestendige daken voor rijwoningen combineert met maximale opwekking van duurzame energie. De nieuwe daken worden maximaal benut voor zonne-energie, waarbij de opgewekte stroom in zonnecoöperatie ‘Onze Dakenstroom’ wordt geëxploiteerd.

Inmiddels zijn binnen het Dakenstroomprogramma ruim 500 daken vervangen, waarbij de procesbegeleiding, ontwerpverificatie en budgetsturing door SlimRenoveren en Peppereno zijn uitgevoerd.

Tenders Verduurzaming Oostvoorne

Hoe vind je de meest geschikte uitvoeringspartner én de beste aanpak voor het verduurzamen van 62 woningen in gemengd bezit aan de Gijzenhoekweg, Bethlehemweg, Middellandweg en de Dirk van Leydenweg? Die vraag stond centraal in het uitvraagtraject voor het gemeentelijke Woningbedrijf Westvoorne.

In overleg met het Woonbedrijf kozen we voor een compact uitvraagtraject volgens de principes van ‘Design & Build’ met een duidelijke vraagspecificatie en selectieleidraad. Naast de schriftelijke inschrijving op basis van een concreet voorstel, begroting en TCO berekening, was een dialoog met de aanbieders onderdeel van de procedure.

De eindpresentaties vonden noodgedwongen plaats via een videobijeenkomst, maar gaven evengoed goed inzicht in wat de verschillende aanbieders te bieden hadden. Na een scoring, analyse van de begrotingen en TCO-berekeningen kon een duidelijke winnaar worden aangewezen. Het gehele proces is binnen drie maanden doorlopen. De Bonth van Hulten heeft de selectie gewonnen en voert de renovatie uit.

Volgens een zelfde werkwijze en met een zelfde format voor proces, vraagspecificatie en selectieleidraad is in 2021 een selectieprocedure ingericht voor het realiseren van nieuwe hellende daken en zonnepanelen op de daken van 61 appartementen aan de Ringmuur in Oostvoorne.

Dit projecten zijn uitgevoerd door Sean door SlimRenoveren in 2020 en 2021.

Onderscheidende tenderplannen

Hoe kun je als aanbieder van renovatieoplossingen onderscheidend zijn in tenders voor woningcorporaties? Vanuit onze ervaring in het renovatiespeelveld helpen wij om het antwoord te vinden op deze vraag door mee te denken in het tenderteam.

Onze kennis van vraag en aanbod in de renovatiemarkt helpt om de uitvraag te doorgronden en de vraag achter de vraag te ontdekken. Vervolgens gaan we in teamverband op zoek naar de juiste aanpak en onderscheidende oplossingen die maximale meerwaarde bieden.

Dat heeft geleid tot ruim vijftig tenderplannen met verschillende tenderteams voor duizenden woningen en een mooi trackrecord aan gegunde projecten.

Opleiden en enthousiasmeren

De energietransitie in de woningbouw is een zoektocht die pas net begonnen is. De opgave is groot, de aanpak divers en het speelveld verandert continu. Daarom investeert Peppereno in het opleiden van professionals via verschillende opleiders in de bouw- en corporatiesector.

Centraal staat de helicopterview op de opgave, met de doelstellingen CO2-neutraal en circulair in 2050 als stip op de horizon. Hoe begin je? En welke technieken zijn er? Wat werkt wel en niet bij bestaande woningen? Met scherpe vragen, duidelijke uitleg en kennisoverdracht van 15 jaar ervaring inpireert Peppereno professionals zoals projectleiders, woonconsulenten en vastgoedmanagers in een boeiende dialoog.

Naast opleidingen verzorgt Peppereno ook workshops en presentaties.